W trakcie realizacji

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Radostów Średni

Rozbudowa oczyszczalni ścieków elektrownia Turów

Inwestor : PGE GIEK S.A.

Zamawiający:  SEEN Technologie Sp. z o. o.

Realizowane prace obejmują roboty: ziemne, fundamentowe i budowlane.

Zrealizowane

 Przebudowa z rozbudową budynku

Sanitacja gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

Inwestor: Gmina Pieńsk
Zakres zrealizowanych prac: budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pieńsk wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie

Inwestor: Gmina Sulęcin
Zamawiający: SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
Realizowane prace obejmowały roboty z zakresu: Branży budowlanej, technologicznej, elektrycznej, rozbiórki i demontaże, budowę Instalacji sanitarnych, wentylacyjnych oraz budowę rurociągów między obiektowych.

Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Gryfowie

Inwestor: Gmina Gryfów Śląski

Realizowane prace obejmowały roboty z zakresu branży: architektoniczo-konstrukcyjnej, technologiczno-sanitarnej i elektrycznej