W trakcie realizacji

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy

Zamawiający: Gmina Osiecznica

Realizowane prace obejmowały roboty z zakresu:

zaprojektowania i wykonania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Osiecznicy, gm. Osiecznica, przebudowy dwóch przepompowni ścieków w Osiecznicy i Tomisławiu, budowę dwóch stacji przedmuchu rurociągów tłocznych w Ławszowej i Tomisławiu.

Zrealizowane

 Przebudowa z rozbudową budynku

Sanitacja gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

Inwestor: Gmina Pieńsk
Zakres zrealizowanych prac: budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pieńsk wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie

Inwestor: Gmina Sulęcin
Zamawiający: SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
Realizowane prace obejmowały roboty z zakresu: rozbiórki i demontaże istniejących obiektów i instalacji, budowę nowych obiektów, remonty i przebudowy istniejących obiektów, wykonanie instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych i technologicznych, drogi i place betonowe oraz zagospodarowanie terenu. 

Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Gryfowie

Inwestor: Gmina Gryfów Śląski

Realizowane prace obejmowały roboty z zakresu branży: architektoniczo-konstrukcyjnej, technologiczno-sanitarnej i elektrycznej

Odbudowa ulicy Różanej w Porajowie

Inwestor: Gmina Bogatynia

Realizowane prace obejmowały roboty z zakresu budowy:

sieci wodociągowej z przyłączami, sieci ogólnospławnej z przyłączami, jezdni asfaltowej wraz z odwodnieniem ulicy do kanalizacji ogólnospławnej i stałą organizacją ruchu, chodników z kostki betonowej częściowo nowej i częściowo istniejącej (przełożonej)