Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Gryfowie

Inwestor: Gmina Gryfów Śląski

Realizowane prace obejmowały roboty z zakresu branży: architektoniczo-konstrukcyjnej, technologiczno-sanitarnej i elektrycznej.