Kadra

Jerzy Frania

Prezes zarządu

Tomasz Kuriata

Wiceprezes zarządu

Robert Wróblewski

Dyrektor ds. technicznych, prokurent

Jolanta Krzywonos

Dyrektor ds. ekonomicznych, prokurent

Elżbieta Rudzka

Dział umów i kadr

Leszek Grzegrzółka

Dział ofertowania, przygotowania produkcji i zaopatrzenia

Aleksandra Bahaj

Barbara Zielonka

Regina Kołodko

Sekretariat

Dział realizacji budów

Sławomir Ławniczak

Bartosz Obidziński

Daniel Fiedukowicz

Tomasz Pawłowicz

Baza sprzętu, dyspozytor