Kadra

Prezes Zarządu
Jerzy Frania

Dyrektor ds. technicznych
mgr inż. Robert Wróblewski               
tel. +48 607 559 789
wroblewski@insbudzgorzelec.pl

Dyrektor ds. ekonomicznych, prokurent
mgr Jolanta Krzywonos             
tel. +48 603 690 705
krzywonos@insbudzgorzelec.pl

Dział umów i kadr
mgr Elżbieta Rudzka                 
tel. +48 695 760 042
biuro@insbudzgorzelec.pl

Dział ofertowania, przygotowania produkcji i zaopatrzenia
Leszek Grzegrzółka                  
tel. +48 605 207 995
grzegrzolka@insbudzgorzelec.pl

mgr inż. Aleksandra Bahaj                 
tel. +48 609 405 423
bahaj@insbudzgorzelec.pl

Sekretariat
Regina Kołodko
tel. +48 75 77 52 656
sekretariat@insbudzgorzelec.pl

Dział realizacji budów
Piotr Jagusztyn
tel. +48 603 176 837
jagusztyn@insbudzgorzelec.pl

mgr inż. Sławomir Ławniczak
tel. +48 693 051 000
lawniczak@insbudzgorzelec.pl

mgr inż. Bartosz Obidziński
tel. +48 665 013 746
obidzinski@insbudzgorzelec.pl

mgr inż. Tomasz Kuriata
tel. + 48 605 207 999
kuriata@insbudzgorzelec.pl

Ryszard Walczak
tel. + 48 695 624 148
walczak@insbudzgorzelec.pl

mgr inż. Daniel Fiedukowicz
tel. + 48 605 427 450
fiedukowicz@insbudzgorzelec.pl

Baza sprzętu, dyspozytor
Tomasz Pawłowicz
tel. +48 609 235 180
pawlowicz@insbudzgorzelec.pl