Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźlice po terenie działek nr 314, nr 315/44 i nr 320/30, Obr. Koźlice, AM-1

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” sp. Z o. o.