Sanitacja gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

Inwestor: Gmina Pieńsk

Zrealizowane prace obejmowały roboty z zakresu: budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy  Pieńsk wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.