Sanitacja gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

Inwestor: Gmina Pieńsk

Realizowane prace obejmują roboty z zakresu: budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy  Pieńsk wraz z odtworzeniem dróg.