Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie

Inwestor: Gmina Sulęcin

 

 

 

 

 

Zamawiający: SEEN TECHNOLOGIE  Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Realizowane prace obejmowały roboty z zakresu:

rozbiórki i demontaże istniejących obiektów i instalacji, budowę nowych obiektów, remonty i przebudowy istniejących obiektów, wykonanie instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych i technologicznych, drogi i place betonowe oraz zagospodarowanie terenu.

 

 

 

.