Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie

Inwestor: Gmina Sulęcin

Zamawiający: SEEN TECHNOLOGIE  Sp. z o.o.

Realizowane prace obejmowały roboty z zakresu:

branży budowlanej, technologicznej, elektrycznej, rozbiórki i demontaże, budowę Instalacji sanitarnych, wentylacyjnych oraz budowę rurociągów międzyobiektowych.