Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie

Inwestor: Gmina Sulęcin

Zamawiający: SEEN TECHNOLOGIE  Sp. z o.o.   

Realizowane prace obejmują roboty z zakresu:

Branży budowlanej, technologicznej (zakup i montaż urządzeń), elektrycznej a także rozbiórki i demontaże, budowę Instalacji sanitarnych, wentylacyjnych oraz budowę rurociągów między obiektowych.