Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy

Zamawiający: Gmina Osiecznica

Realizowane prace obejmowały roboty z zakresu:

zaprojektowania i wykonania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Osiecznicy, gm. Osiecznica, przebudowy dwóch przepompowni ścieków w Osiecznicy i Tomisławiu, budowę dwóch stacji przedmuchu rurociągów tłocznych w Ławszowej i Tomisławiu.