Odbudowa ulicy Różanej w Porajowie

Inwestor: Gmina Bogatynia

Realizowane prace obejmowały roboty z zakresu budowy:

sieci wodociągowej z przyłączami, sieci ogólnospławnej z przyłączami, jezdni asfaltowej wraz z odwodnieniem ulicy do kanalizacji ogólnospławnej i stałą organizacją ruchu, chodników z kostki betonowej częściowo nowej i częściowo istniejącej (przełożonej)