Oczyszczalnia wód kopalnianych nad potokiem Ślad – rozbudowa do wydajności 75 m3