Rozbudowa oczyszczalni ścieków elektrownia turów

Inwestor : PGE GIEK S.A.

Zamawiający:  SEEN Technologie Sp. z o. o.

Realizowane prace obejmują roboty: ziemne, fundamentowe i budowlane.