Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach

Zamawiający: PWIK  NYSA Sp. z o.o.