Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Gryfowie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Gryfów ŚLĄSKI
Realizowane prace obejmują roboty z zakresu: części ściekowej i osadowej.