Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy II AWP do rzeki miedzianki w Bogatyni

Inwestor: Gmina Bogatynia