Budowa kanalizacji deszczowej na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu

Inwestor:  Gmina Miejska Bolesławiec