Budowa budynku pompowni T-7 z obiektami towarzyszącymi

Inwestor: RAMB Sp. z o.o.

Realizowane prace obejmują roboty z zakresu: prac związanych z instalacją  hydrotechniczną  Pompowni T-7. Wykonanie rurociągów  stalowych  technologicznych  wraz z montażem  pomp na pompowni  T-7.