Realizacje

Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Gryfowie


Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Gryfów ŚLĄSKI
Realizowane prace obejmują roboty z zakresu: części ściekowej i osadowej

Oczyszczalnia wód kopalnianych nad potokiem Ślad – rozbudowa do wydajności 75 m3


Inwestor: PGE KWB TURÓW
Realizowane prace obejmują roboty
z zakresu: Wykonanie infrastruktury przeciwpożarowej lasu – dojazdy pożarowe.
Wykonanie makroniwelacji zwałowiska wewnętrznego w rejonie zbiornika ZbR-2 w KWB TURÓW.

Budowa budynku pompowni T-7 z obiektami towarzyszącymi


Inwestor: RAMB Sp. z o.o.
Realizowane prace obejmują roboty z zakresu: prac związanych z instalacją hydrotechniczną
Pompowni T-7. Wykonanie rurociągów stalowych technologicznych wraz z montażem pomp na pompowni T-7.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie Zdroju


Inwestor: GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW – ZDRÓJ

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy E. Orzeszkowej w Zgorzelcu


Inwestor: PWIK NYSA Sp. z o.o. Zgorzelec

Budowa instalacji odwadniania osadów oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem Ślad na terenie KWB Turów


Zamawiający: SEEN TECHNOLOGIE SP. Z O.O.

Zobacz więcej...

Przebudowa z rozbudową budynku piecowni znajdującego się na terenie zakładu nr. 1


Inwestor: ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC

Zobacz więcej...

Sanitacja gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji


Inwestor: Gmina Pieńsk
Zakres realizowanych prac: budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pieńsk wraz z odtworzeniem dróg

Zobacz więcej...

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie


Inwestor: Gmina Sulęcin
Zamawiający: SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
Realizowane prace obejmują roboty z zakresu: Branży budowlanej, technologicznej (zakup i montaż urządzeń), elektrycznej a także rozbiórki i demontaże, budowę Instalacji sanitarnych, wentylacyjnych oraz budowę rurociągów między obiektowych.


Przejdź do góry strony