Oferta

NASZE OBSZARY DZIAŁANIA TO

Budownictwo przemysłowe

budowle  oraz  obiekty  o  przeznaczeniu  przemysłowym,  wykonywane  zarówno  w  konstrukcji  stalowej, żelbetowej oraz murowej.

Budownictwo ogólne

obiekty  kubaturowe  nowo budowane,  jak  i  remontowane  z  pełnym  zakresem  prac  wykończeniowych oraz zagospodarowaniem terenu.

Budownictwo hydrotechniczne i melioracyjne

budowle  wodne,  zbiorniki,  osadniki  o  konstrukcji ziemnej,  żelbetowej,  progi  wodne,  regulacje  koryta rzek oraz rowy i sprowadzenia.

Budownictwo instalacyjne

wykonywanie  sieci  zewnętrznych  wod.-kan., deszczowych, c.o. oraz instalacji wewnętrznych.

Budownictwo drogowe

budowa, remonty, przebudowy dróg, ulic, chodników i placów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

REALIZUJEMY  ZADANIA DLA

Sektora  Przemysłowego

 • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów,
 • PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów,
 • Bestgum Polska Sp. z o.o.,
 • Bilfinger Infrastruktura.
 • RAMB Sp. z o.o.

Sektora paliwowego

 • STATOIL.

Sektora  Publicznego

 • Urzędy Miast,
 • Urzędy Gmin,
 • Starostwa,
 • Wodociągi,
 • RZGW Oddział Wrocław,
 • Nadleśnictwa.


Posiadamy własną bazę sprzętową.

Zatrudniany kadrę techniczną posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • drogowej,
 • mostowej,
 • hydrotechnicznej,
 • instalacyjnej.