Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych “INSBUD” Sp z o.o.
59-900 Zgorzelec ul. Podwale 12A
woj. dolnośląskie
tel/fax. + 48 75 77 52 656
e-mail: biuro@insbudzgorzelec.pl
NIP: 615-150-55-63
REGON: 230382220

Konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
59 1750 1266 0000 0000 1228 6465

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział
KRS: 0000036067

Prezes zarządu:
Jerzy Frania

Dyrektor d.s. technicznych:
mgr inż. Robert Wróblewski