Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy E. Orzeszkowej w Zgorzelcu

Inwestor: PWIK NYSA Sp. z o.o. Zgorzelec