Budowa instalacji odwadniania osadów oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem Ślad na terenie KWB Turów

Zamawiający: SEEN TECHNOLOGIE SP. Z O.O.