Strona główna

Przedsiębiorstwo nasze działa na rynku lokalnym od 1997 roku. Dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników i wykonywaniu prac zgodnie z normami i przepisami prawa ustabilizowaliśmy swoją pozycję w czołówce firm instalacyjno-budowlanych.

Rzetelnością i terminowym wykonywaniem powierzonych zadań pozyskaliśmy szerokie grono klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych i instytucji.
Skupiamy wyspecjalizowaną i uprawnioną kadrę inżynieryjno-techniczną z doświadczeniem wykonawczym i projektowym.

Posiadamy dużą ilość sprzętu technologicznego i środków transportu (koparki kołowe i gąsienicowe, koparko-ładowarki, koparki z młotem, dźwigi, walce, zagęszczarki itp.) Jest to niewątpliwy atut firmy wyróżniający ją spośród innych o podobnym profilu działania.